Acura RDX 2019 ‘chốt giá’ 813 triệu đồng cạnh tranh Audi Q5:  Chi tiết ngoại thất xế sang Acura RDX phiên bản 2019 mới sẽ được giới thiệu